• اتاق خبر
  چند میلیارد دیگر در سازمان تامین اجتماعی ایران اختلاس شده . مدارکش هم هست !
  2 hours ago ·
   • آقا
    آقا نامردها باز اغتلاس گردند و به ما نگفتند . . .
    3 hours ago
   • محمودرضا خاوری
    محمودرضا خاوری نکنه فکر میکنید این یکی هم من بودم ؟؟؟
    3 hours ago
   • پ نه پ
    پ نه پ پ نه پ روح امام راحل بود
    3 hours ago
   • امام راحل
    امام راحل کی من ره صدا زد ؟؟ نکند لو رفته ایم ؟
    3 hours ago
   • خدیجه ثقفی
    خدیجه ثقفی نه عزیزم بخواب لاحاف یخ کرد
    3 hours ago
   • امام راحل
    امام راحل علی باز چه گندی به مملکت زده ای ؟
    2 hours ago
   • آقا
    آقا به آرمانهایت قسم روحمان نیز خبر ندارد
    2 hours ago
   • اوباما
    اوباما آره جون عمت . تو کلا انگار خبر نداری. زدی سفیر عربستان و نفله کردی میگی خبر ندارم ؟؟
    2 hours ago
   • اتاق خبر
    اتاق خبر بحث و عوض نکنید . اینقدر گند زدید چند وقته خودتون قاطی کردید
    2 hours ago
   • محمد نصرتی
    محمد نصرتی من و یادتون رفت !!
    2 hours ago
   • محمودرضا خاوری
    محمودرضا خاوری جان مادرم کار شمس الدین بود این یکی .
    2 hours ago
   • شمس الدین حسینی
    شمس الدین حسینی برو لاشی . غلط کردی . . حتما عمه من بود پولا رو بالا کشید رفت کانادا
    2 hours ago
   • علی لاریجانی
    علی لاریجانی عذرخواهی اورا میپذیریم
    2 hours ago
   • محمودرضا خاوری
    محمودرضا خاوری رفتم که رفتم . میتونی تو هم بیا . الان دیگه همه گیرین کارت دارن . فقط کم مونده اون مرتیکه فسیل آقا تهرانی بگیره ! :))))))
    2 hours ago
   • حجت الاسلام آقا تهرانی
    حجت الاسلام آقا تهرانی بیلاخ . موقعی که من گیرین کارت گرفتم تو آب هویج بودی
    2 hours ago
   • آب هویج
    آب هویج یادمه :)))
    6 hours ago
   • خدای متعال
    خدای متعال میخوام دنیا رو تموم کنم ریدین تو جهان رفتین . عزرائیل جون یه کامنت بده کارت دارم بدو .
    2 hours ago
   • عزرائیل
    عزرائیل جون . چیه خدای من ؟؟؟
    2 hours ago
   • خدای متعال
    خدای متعال بپر جون همه رو بگیر بعدش به اون اسرافیل بگو اون شیپور کوفتی رو بزنه
    1 hours ago
   • محمودرضا خاوری
    محمودرضا خاوری ای بابا . خدا یه چند سال صبر کن تازه اومدیم کاناد عشق و حال . . :((((
    1 hours ago
   • محمد نصرتی
    محمد نصرتی حالا بیا و درستش کن . . . . حالا شیث و اون دنیا از کجا پیدا مکنم ؟
    50 minutes ago
   • عزرائیل
    عزرائیل تموم شد خدا .
    49 minutes ago
   • اسرافیل
    اسرافیل خدا این شیپور من و ندیدی ؟؟؟؟
    30 minutes ago
   • خدای متعال
    خدای متعال نه به جون اسی . دست من که نیست . عزرائیل جون همه رو پس بده تا شیپور پیدا بشه
    28 minutes ago
   • عزرائیل
    عزرائیل اووووووووه . اسی بازم بگرد دست اجنه نباشه
    27 minutes ago
   • اسفندیار رحیم مشایی
    اسفندیار رحیم مشایی نه . دست اجنه نیست :)
    26 minutes ago
   • احمد جنتی
    احمد جنتی بالاخره تونستم آهنگ ددمنش دمنشی دمدنشی رو با شیپور بزنم لووووووووووول :))
    25 minutes ago
   • اسرافیل
    اسرافیل :|
    25 minutes ago
   • شیث رضایی
    شیث رضایی احمد دهنت و . . .
    20 minutes ago
   • محمودرضا خاوری
    محمودرضا خاوری :))))))))
    10 minutes ago
Listn: A Free Youtube to MP3 Converter

You may also like