• ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی
  ‏... و احمق کسی باشد که دل درین گیتی غدار فریفتکار بندد و نعمت و جاه و ولایت رو را به هیچ شمرد و خرمندان بدو فریفته نشوند
  6 hours ago ·
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad خفه شو خارکونِ مادرفلان کُس بی بی !‏ لاشی خودش تا آخر عمرش در پناه قدرت حاکم بوده حالا اومده واسه ما زر زر میکنه کون ناشوووووور شاشی دیوث!‏
    6 hours ago
   • Zahra Etebari
    Zahra Etebari :))
    6 hours ago
   • Ali Rahmani
    Ali Rahmani :)))))
    6 hours ago
   • Mojtaba Kazemian
    Mojtaba Kazemian ساکت شو سور ... بیهقی نمونه ی یک اصلاح طلب واقعیه ... مگه نمیدونی سالها زندانی بوده؟ تازه کتابشم سوزوندن بدبخ دوباره نوشته
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad اینا رو تو همون نسخه شاشی اون فیاض کون ناشور بیسواد نوشته !؟
    6 hours ago
   • Reza Kazemian
    Reza Kazemian سور سووور‏ ... بصیرت داشته باش‏
    6 hours ago
   • Mojtaba Kazemian
    Mojtaba Kazemian چیششش! حرف استاده درایت میخواد فهمیدنش ... درایت نداری دیگه سور ... همش با سرکوب و هوچی گری میخوای حرفتو به کرسی بنشونی
    6 hours ago
   • Habibeh Sarabi
    Habibeh Sarabi بچه ها دعوا نکنین ... من خوابم میاد
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad ای جاااااان حبیبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ! ممممممم ! بیا بغل خودم دافــــــی مممم
    6 hours ago
   • Habibeh Sarabi
    Habibeh Sarabi :D
    6 hours ago
   • Zahra Etebari
    Zahra Etebari :))
    6 hours ago
   • Ali Rahmani
    Ali Rahmani :)))))))
    6 hours ago
   • Reza Ch
    Reza Ch هو هو سووور ... چه غلطی میکنی؟
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad ساس توله تو اینجا چه کار میکنی !؟ بهروز صد بار گفتم اون درو ببند سوسک میاد تو !‏
    6 hours ago
   • Zahra Etebari
    Zahra Etebari بچه ها زود باشین من یه ربع دیگه باید برم
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad نه بابا زوده هنوز .... بشین حالا یه چایی بخوریم !‏
    6 hours ago
   • Habibeh Sarabi
    Habibeh Sarabi بچه هــــــا من چایی میخوااام
    6 hours ago
   • Ali Rahmani
    Ali Rahmani هااااااا ... چایییییی ... منم میخوام ...زود باش سور .... من از صب چایی نخوردم گلوم خشک شده ! یه سیگارم بکشیم اوفففففف خیلی خوشه ‏‏‏‏‏‏‏ :)))))‏‏‏‏‏‏‏‏‏
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad علی سیگار داری !؟ ممم ... یه دونه به من بده
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad رضا کاظ ... تو هم برو چایی بریز بیار ... شکلاتا هم تو یخچاله ... ولی واسه این چمن چول نیاری ها !‏ خار کوووووون
    6 hours ago
   • Reza Kazemian
    Reza Kazemian من نمیرم سور .. یکی دیگه بره !‏
    6 hours ago
   • Behzad Sorouri Khorashad
    Behzad Sorouri Khorashad کاظ میام لهت میکنم ها !‏
    6 hours ago
   • ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی
    ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی و مثل این جلسات چون "ریحٌ فی القفص " باشد
    6 hours ago
Listn: A Free Youtube to MP3 Converter

You may also like