• خسرو شکیبایی
  یه خونه هر جایی می تونه باشه.می تونه بالای یه ساختمون بلند باشه.می تونه تو یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچست باشه.ولی به نظر من،یعنی بهتر بگم 'ما' معتقیدم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه.بله سبز باشه
  14 hours ago ·
   • حمید مصدق
    حمید مصدق خانه کوچک ما سیب نداشت..؛
    13 hours ago
   • سهراب سپهری
    سهراب سپهری خانه دوست کجاست؟
    12 hours ago
   • فریدون مشیری
    فریدون مشیری من دلم ميخواهد /خانه ای داشته باشم پردوست/كنج هر ديوارش/دوستهايم بنشينند ارام/گل بگو گل بشنو/هركسی می خواهد/واردخانه پرعشق وصفايم گردد/يك سبد بوی گل سرخ/به من هديه كند/شرط وارد گشتن/شست شوی دلهاست..؛
    11 hours ago
   • فریدون مشیری
    فریدون مشیری شرط آن داشتن/ يك دل بی رنگ و رياست / بر درش گلی مي كوبم/ روی آن با قلم سبز بهار/ می نويسم خانه ی ما اينجاست/ تا كه سهراب نپرسد دگر/ خانه دوست كجاست ..؛
    11 hours ago
   • احمد شاملو
    احمد شاملو خانه‌ی من در انتهای جهان است در مفصلِ خاک و پوک. با ما گفته بودند: «آن کلامِ مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطرِ آن عقوبتی جانفرسای را تحمل می‌بایدِتان کرد.»؛
    9 hours ago
   • داریوش اقبالی
    داریوش اقبالی اون روزا یادم نمیره/دیوار خونه پر از پنجره بود/تا افق همسایۀ ما/دریا بود، ستاره بود،منظره بود/پدرم می گفت:قدیما/كینه هامون رو دور انداخته بودیم/توی برف و باد و بارون/خونه رو با قلبامون ساخته بویم..؛
    8 hours ago
   • داریوش اقبالی
    داریوش اقبالی سیل غارتگر اومد / از تو رودخونه گذشت / پلا رو شكست و برد / زد و از خونه گذشت / دست غارتگر سیل / خونه رو ویرونه كرد / پدر پیرمو كشت / مادر و دیوونه كرد/ حالا من مونده م و این ویرونه ها..؛
    8 hours ago
   • شاهرخ
    شاهرخ شعر تنهایی خونه دیگه خوندن نداره / وقتی همخونه نداری خونه موندن نداره / گرد تنهایی گرفته دیگه این خونه ی غمگین / روزا همرنگ چشاته مثل شب ساکت و سنگین..؛
    7 hours ago
   • سیاوش قمیشی
    سیاوش قمیشی هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی / از این زمانه دلم سیر می شود گاهی/ عقاب تیز پر دشتهای استغنا/ اسیر پنجهء تقدیر می شود گاهی..؛
    6 hours ago
   • سیدعلی صالحی
    سیدعلی صالحی از خانه که می آیی، یک دستمال سفید،.. پاکتی سیگار،.. گزینه شعر فروغ، و تحملی طولانی بیاور .... احتمال گریستن ما بسیار است..؛
    4 hours ago
   • فرهاد مهراد
    فرهاد مهراد کوچه ها باریکن / دکونا بسته س / خونه ها تاریکن / طاقا شکسته س / از صدا افتاده / تار و کمونچه / مرده می برن / کوچه به کوچه..؛
    2 hours ago
Listn: A Free Youtube to MP3 Converter

You may also like