• Datu Makusog is in a relationship with Dawani.
    6000 years ago near Rawis ·
    • Dawani likes this.
  • Datu Pagtuga >  Daragang Dawani
    Para sa iyo, Munting Magayon, mga ginto...
    6000 years ago near Rawis ·
  • Daragang Magayon
    Magtatampisaw muna dito #SobrangIniittt!
    6000 years ago near Ilog Yawa via Mobile ·
    • Daragang Magayon likes this.
      • Ulap
        Ulap Mag ingat ka at baka madulas ka sa mga bato at mahulog sa ilog.
        6000 years ago near Ilog Yawa
      • Daragang Magayon
        Daragang Magayon Hindi naman siguro ako mahulog sa Ilog Ya....
        6000 years ago near Ilog Yawa
  • Daragang Magayon > Ulap
    Salamat sa pag ligtas sa akin! ayoko na magtampisaw doon sa Ilog at baka mahulog ako ulit.
    6000 years ago near Rawis via Mobile ·
    • Ulap likes this.
      • Ulap
        Ulap Walang anuman Daragang Magayon
        6000 years ago near Rawis
  • Ulap is in a relationship with Daragang Magayon.
    6000 years ago near Rawis via Mobile ·
      • Ulap
        Ulap May gusto sana akong sabihin sa iyo, Daragang Magayon.
        6000 years ago near Rawis
      • Daragang Magayon
        Daragang Magayon Ano yun??
        6000 years ago near Rawis
      • Ulap
        Ulap Pwede ba kitang...Pakasalan?
        6000 years ago near Rawis
      • Daragang Magayon
        Daragang Magayon OMG!! OO naman!!!! kung pwede lang sana sa tatay ko.
        6000 years ago near Rawis
      • Datu Makusog
        Datu Makusog Oo, naman anak!
        6000 years ago near Rawis
      • Datu Pagtuga
        Datu Pagtuga Ano!!??
        6000 years ago near Rawis
  • Datu Pagtuga >  Daragang Dawani
    May sabihin ako sa iyo, Dinakip ko ang tatay mo, Daragang Magayon. At Kailangan mo akong pakakasalan kung hindi Papatayin ko yung tatay mo!
    6000 years ago near Rawis via Mobile ·
    • Datu Pagtuga likes this.
      • Daragang Magayon
        Daragang Magayon Ano!? ang sama mo talaga Pagtuga!!!!!!
        6000 years ago near Rawis
      • Daragang Magayon
        Daragang Magayon Pero, Pumapayag akong pakasalin mo ako, huwag mo lang patayin ang Tatay Ko!!!
        6000 years ago near Rawis
  • RECENT ACTIVITY
    Ulap attended Kasal ni Pagtuga at Daragang Magayon. ·
  • Ulap > Pagtuga
    Magtutuos tayo dito ngayon, Pagtuga!!!
    6000 years ago near Palasyo ng Rawis ·
  • Datu Makusog
    Nakakaawa naman at pinatay ni Pagtuga si Ulap at ang anak ko, Magkatabi ko silang inilibing para habang buhay silang magkasama.
    6000 years ago near Rawis ·
      • Datu Pagtuga
        Datu Pagtuga Aarghhhh!!!! bakit inilagay nyo rin ang mga niregalo ko sa libingan nila? ang mahal kaya ng halaga ng ginto!!!
        6000 years ago near Rawis
      • Datu Makusog
        Datu Makusog Parang may naramdaman ako ng pagyanig ng lupa ngayon.
        6000 years ago near Rawis via Mobile
Listn: A Free Youtube to MP3 Converter

You may also like